سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

ما در مجموعه جام سنگی، به حفظ کامل حریم خصوصی مشتریان و رعایت کامل و دقیق سیاست‌های مجموعه، توجه ویژه‌ای داریم؛ کلیه اطلاعاتی شخصی مشتریان، تنها برای تحویل سفارشات استفاده شده و تحت هیچ شرایطی (مگر با ارائه حکم قضایی از سوی مراجع قضایی) در اختیار افراد، سازمان یا نهاد دیگری قرار نخواهند گرفت.

  • کلیه اطلاعاتی که ما از سفارش دهنده دریافت خواهیم کرد، شامل: نام و نام خانوادگی، ایمیل، تلفن همراه و اطلاعات محل ارسال محصول خواهد بود.
  • در صورتی که شخص سفارش دهنده، محصول را برای فرد دیگری سفارش دهد، اطلاعات شخص تحویل گیرنده، دریافت خواهد شد.

ما موظف هستیم که اطلاعات شخصی مشتریان را در امنیت کامل قرار دهیم.

سیاست حفظ حریم خصوصی